Contacts

Sokolniki Campus
read more hide
Admissions 8-800-555-19-79
Study at Heritage study@h.school
Moscow, Krasnobogatyrskaya str., 90/3 "Preobrazhenskaya Ploschad" metro station
Leninsky Campus
read more hide
Admissions 8-800-555-19-79
Study at Heritage leninskiy.info@h.school
Moscow, Krupskoy str. 1 "University" metro station
Tyumen Campus
read more hide
Admissions 8-800-555-19-79
Tyumen, Fedyuninskogo str., 30 "Ozhogino"
Study at Heritage tyumen@h.school